MON.DTPA KIT

MON.DTPA KIT


Kategori: SOĞUK KİTLER Ürün Kodu: 229/54
Tanım
10 mL’lik cam flakon; apirojen, beyaz renkli, 35 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içerir. Direkt hastaya uygulanmaz, (99mTc) Sodyum Perteknetat çözeltisi ile işaretlendikten sonra elde edilen radyofarmasötik yapılacak tetkike bağlı olarak intravenöz intratekal, inhalasyon veya oral yollarla hastaya uygulanır. 99mTc-DTPA Nükleer Tıp’ta nörolojik, pulmoner (nebulizatör ile), gastroentorolojik ve nefrolojik hastalıkların sintigrafik yöntemle tanısında kullanılır.
 
Raf Ömrü
MON.DTPA KIT: 24 ay
99mTc-DTPA çözeltisi: 8 saat
 
Saklama Koşulları
MON.DTPA KIT: 2-8 0C’de buzdolabında ve ışıktan korunarak
99mTc-DTPA çözeltisi: 25 0C nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırh içinde, ışıktan korunarak
 
Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde, bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum flip-off kapaklı, Tip I cam flakon
(5 flakon/kutu)
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.DTPA kitin kullanımından oluşacak atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.